Cystadleuaeth

Hoffet ti ennill gwobr?

Beth am gynllunio logo newydd ar gyfer y Gemau Olympaidd? Rhaid i ti ysgrifennu darn i egluro dy logo hefyd. Bydd y logo a'r darn gorau'n ennill gwobr.

Bydd y darn gorau'n ennill gwobr.

Galli di gysylltu â ni ar twitter nawr - anfona neges aton ni @Cer_i_Glician

Neu e-bostia:

Cysyllta â ni!

Anfona neges aton ni, clician@tinopolis.com neu ar twitter @Cer_i_Glician.