Rhifyn 5

Y teigr, y gwningen ac anifeiliaid eraill!

Thema'r rhifyn yma yw "Y teigr, y gwningen ac anifeiliaid eraill!", ac mae'n cynnwys pob math o straeon difyr.

Mae cynnwys y golofn ar y dde yn fwy ymestynnol na chynnwys y golofn ar y chwith.

Dilyna fi!

Haia!

Clicia yn un o'r blychau i ddarllen neu glywed mwy.