Rhifyn 7

Robotiaid!

Thema'r rhifyn yma yw Robotiaid!

Sut mae robot yn edrych? Wel, dydy pob robot ddim yn fetelaidd ac yn galed. Mae rhai'n fflwfflyd ac yn annwyl iawn - ac maen nhw’n helpu pobl!

Mae cynnwys y golofn ar y dde yn fwy ymestynnol na chynnwys y golofn ar y chwith.

Dilyna fi!

Haia!

Clicia yn un o'r blychau i ddarllen neu glywed mwy.