Rhifyn 8

Esgidiau

Thema'r rhifyn yma yw esgidiau!

Wyt ti'n gwybod beth yw mocasinau?

O ble mae'r enw "welingtons", neu yn Saesneg, "wellingtons" yn dod?

Mae rhai pobl yn gwneud pethau rhyfedd gyda'u welingtons! Beth, tybed?

Mae cynnwys y golofn ar y dde yn fwy ymestynnol na chynnwys y golofn ar y chwith.

Dilyna fi!

Haia!

Clicia yn un o'r blychau i ddarllen neu glywed mwy.