Rhifyn 9

Dot, dot a dotiau

Thema'r rhifyn yma yw dotiau!

Beth ydy'r rhain?

Mae cynnwys y golofn ar y dde yn fwy ymestynnol na chynnwys y golofn ar y chwith.

Dilyna fi!

Haia!

Clicia yn un o'r blychau i ddarllen neu glywed mwy.