Rhifyn 10

Cwpanau

Mae cystadleuaeth Cwpan y Byd yn cael ei gynnal yn Ne Affrica ar hyn o bryd ac felly thema’r rhifyn yma yw cwpanau.

Ble mae Dot wedi bod y tro hwn, tybed?

Beth sy'n digwydd wrth i Huw gyffwrdd â chwpan hud?

Pwy oedd Pickles?

Mae cynnwys y golofn ar y dde yn fwy ymestynnol na chynnwys y golofn ar y chwith.

Dilyna fi!

Haia!

Clicia yn un o'r blychau i ddarllen neu glywed mwy.