Rhifyn 11

Edrych ymlaen...

Wel, mae'n ddechrau blwyddyn newydd yn yr ysgol. Dyma'r adeg i edrych ymlaen at y flwyddyn sy’n dod.

Mae Dot yn edrych ymlaen at rywbeth rhyfedd iawn! Tybed beth?

Mae pobl sy'n mwynhau golff yn edrych ymlaen hefyd. Tybed pam?

Mae cynnwys y golofn ar y dde yn fwy ymestynnol na chynnwys y golofn ar y chwith.

Dilyna fi!

Haia!

Clicia yn un o'r blychau i ddarllen neu glywed mwy.