Rhifyn 12

Barcudiaid

Mae llawer o blant a phobl yn hoffi gwneud a hedfan barcud. Tybed wyt ti wedi hedfan barcud erioed?

Mae aderyn o'r enw 'barcud' hefyd. Roedd yr aderyn mewn perygl unwaith ond mae'n ddiogel nawr, diolch byth!

Wyt ti eisiau darllen mwy am farcudiaid?

Mae cynnwys y golofn ar y dde yn fwy ymestynnol na chynnwys y golofn ar y chwith.

Dilyna fi!

Haia!

Clicia yn un o'r blychau i ddarllen neu glywed mwy.