Rhifyn 13

Goleuni'r Gaeaf

Fel arfer, pan fydd pobl yn meddwl am y gaeaf, maen nhw'n meddwl am nosweithiau tywyll a dyddiau byr.

Er hynny, mae llawer o olau o gwmpas o hyd ...

Mae cynnwys y golofn ar y dde yn fwy ymestynnol na chynnwys y golofn ar y chwith.

Dilyna fi!

Haia!

Clicia yn un o'r blychau i ddarllen neu glywed mwy.