Rhifyn 14

Rhoi...

Mae'r Nadolig yn nesàu, felly Rhoi yw thema'r rhifyn yma.

Fyddi di'n rhoi anrhegion i bobl adeg y Nadolig? Beth am ddarllen i weld pa fath o anrhegion y bydd rhai o blant a phobl ifanc Cymru'n eu rhoi i'w teulu a'u ffrindiau?

Mae cynnwys y golofn ar y dde yn fwy ymestynnol na chynnwys y golofn ar y chwith.

Dilyna fi!

Haia!

Clicia yn un o'r blychau i ddarllen neu glywed mwy.