Rhifyn 15

Mwd

Yn aml iawn, ym mis Chwefror, rydyn ni'n cael glaw neu eira ac mae hyn yn gallu troi'r caeau a'r llwybrau'n fwd. Tybed oes mwd ar gaeau'r ysgol ar hyn o bryd?

Oeddet ti'n gwybod bod mwd yn bwysig? Mae'n bwysig i anifeiliaid. Mae'n bwysig i bobl. Sut mae'n bwysig, tybed?

Mae cynnwys y golofn ar y dde yn fwy ymestynnol na chynnwys y golofn ar y chwith.

Dilyna fi!

Haia!

Clicia yn un o'r blychau i ddarllen neu glywed mwy.