Rhifyn 16

Pethau bychain

"Gwnewch y pethau bychain" — dyna oedd geiriau olaf Dewi Sant i'w ddilynwyr. Mae'r rhifyn yma o clician yn cynnwys gwybodaeth a chwedl am Dewi Sant ac mae'n dangos sut gallwn ni wneud pethau bychain i helpu pobl eraill a'r amgylchedd.

Hefyd, mae darn am bethau bychain gwahanol iawn. Beth, tybed?

Mae cynnwys y golofn ar y dde yn fwy ymestynnol na chynnwys y golofn ar y chwith.

Dilyna fi!

Haia!

Clicia yn un o'r blychau i ddarllen neu glywed mwy.