Rhifyn 17

Siocled

Bydd llawer o bobl yn bwyta siocled y mis yma — yn enwedig ar Ebrill 24.

Mae siocled yn flasus — ond mae'n ddiddorol iawn hefyd. Pam...?

Mae cynnwys y golofn ar y dde yn fwy ymestynnol na chynnwys y golofn ar y chwith.

Dilyna fi!

Haia!

Clicia yn un o'r blychau i ddarllen neu glywed mwy.