Rhifyn 18

Gwyrdd

Gwyrdd yw thema'r rhifyn hwn. Mae byd natur yn wyrdd iawn ym mis Mai — edrycha ar y dail ar y coed, y planhigion yn yr ardd a'r glaswellt.

Mae ystyr arall i “wyrdd” hefyd. Os yw ysgol neu berson yn “wyrdd”, mae'n helpu i ofalu am yr amgylchedd.

Mae cynnwys y golofn ar y dde yn fwy ymestynnol na chynnwys y golofn ar y chwith.

Dilyna fi!

Haia!

Clicia yn un o'r blychau i ddarllen neu glywed mwy.