Rhifyn 20

Lliwiau'r haf

Thema'r rhifyn yma yw Lliwiau'r haf.

Mae'r haf yn dymor lliwgar iawn. Edrycha ar fyd Natur - mae'r blodau, y caeau a'r coed yn lliwgar tu hwnt.

Mae digwyddiadau lliwgar yn cael eu cynnal dros yr haf ac mae Dot wedi mynd i un ohonyn nhw. Tybed ble mae hi?

Mae un arlunydd o Gymru yn creu lluniau lliwgar drwy ailgylchu deunyddiau. Pwy, tybed?

Mae cynnwys y golofn ar y dde yn fwy ymestynnol na chynnwys y golofn ar y chwith.

Dilyna fi!

Haia!

Clicia ar un o'r blychau i ddarllen neu glywed mwy.