Rhifyn 21

O ysgol i ysgol

Thema'r rhifyn yma yw O ysgol i ysgol.

Pam mae ysgolion yn crynu mewn rhai gwledydd?

Pwy sy'n mynd i'r ysgol mewn cwch?

Beth mae Walter Bartholomew Thomas-Evans wedi ei wneud?

Mae cynnwys y golofn ar y dde yn fwy ymestynnol na chynnwys y golofn ar y chwith.

Dilyna fi!

Haia!

Clicia ar un o'r blychau i ddarllen neu glywed mwy.