Rhifyn 22

Dyddiadau pwysig

Mae llawer o bethau diddorol yn digwydd y mis yma — cystadleuaeth pilio neu blicio afalau... Dydd Afalau... Dydd Columbus... ac, ar ddiwedd y mis, byddwn ni'n mynd yn ôl wrth fynd ymlaen! Bobl bach!

Mae cynnwys y golofn ar y dde yn fwy ymestynnol na chynnwys y golofn ar y chwith.

Dilyna fi!

Haia!

Clicia yn un o'r blychau i ddarllen neu glywed mwy.