Rhifyn 23

Papur...

Thema'r rhifyn yma yw Papur. Rydyn ni'n defnyddio papur bob dydd - mae'n ddefnyddiol iawn, ond beth yw adar papur a pham maen nhw mor bwysig ... a beth yw'r papur meddal sy'n cael ei ddefnyddio mewn un ystafell yn arbennig?

Mae cynnwys y golofn ar y dde yn fwy ymestynnol na chynnwys y golofn ar y chwith.

Dilyna fi!

Haia!

Clicia yn un o'r blychau i ddarllen neu glywed mwy.