Rhifyn 24

O gwmpas y byd

Thema'r rhifyn yma yw O gwmpas y byd ac mae'n edrych ar sut mae pobl yn dathlu'r Nadolig o gwmpas y byd.

Mae cynnwys y golofn ar y dde yn fwy ymestynnol na chynnwys y golofn ar y chwith.

Dilyna fi!

Haia!

Clicia yn un o'r blychau i ddarllen neu glywed mwy.