Rhifyn 25

Dwylo

Croeso i rifyn arall o clician.

Pam mae rhai pobl yn peintio patrymau lliwgar dros eu dwylo? Pam roedd gan blant ysgol ddwylo poenus yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg?

Mae cynnwys y golofn ar y dde yn fwy ymestynnol na chynnwys y golofn ar y chwith.