Rhifyn 27

Adeiladau

Croeso i rifyn arall o clician.

Oes yna adeiladau rhyfedd yn dy ardal di? Mae adeiladau rhyfedd - a gwahanol - yn y rhifyn yma. Mae un adeilad rhyfedd iawn a dweud y gwir.

Mae cynnwys y golofn ar y dde yn fwy ymestynnol na chynnwys y golofn ar y chwith.