Rhifyn 29

Gemau pwysig

Croeso i rifyn arall o clician.

Bydd miliynau o bobl yn mynd i Lundain yn ystod mis Gorffennaf a mis Awst i weld y Gemau Olympaidd a'r Gemau Paralympaidd. Bydd biliynau o bobl yn gwylio'r gemau ar y teledu hefyd. Ond ble dechreuodd y gemau hyn? Pam mae rhai Gemau'n oer iawn?

Mae cynnwys y golofn ar y dde yn fwy ymestynnol na chynnwys y golofn ar y chwith.